สภากาชาดไทยแนะนำวิธีดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ LINE ภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดออกสติ๊กเกอร์ไลน์ ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล เริ่มดาวน์โหลด 4 ธ.ค.
             สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ให้สภากาชาดและบริษัทไลน์ ทำสติกเกอร์ครั้งแรกในประเทศไทย ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity)

             สภากาชาดออกสติ๊กเกอร์ไลน์ ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดาวน์โหลด 4 ธันวาคมนี้ ซึ่งรายได้นำไปสร้างศูนย์รักษาพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัทไลน์ เผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในลักษณะสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดในสังคมเครือข่ายไลน์ และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดทำสติ๊กเกอร์ด้วยภาพฝีพระหัตถ์ ทั้งนี้ รายได้ซึ่งบริษัทไลน์ร่วมสนับสนุนโดยมิได้หักค่าใช้จ่าย จะสนับสนุนให้กับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

             โดยสติ๊กเกอร์ในชุดมีทั้งหมด 16 ภาพ ในลายเส้นลักษณะการ์ตูนที่มีทั้งความน่ารักและพระอารมณ์ขัน ที่ช่วยเพิ่มสีสันและความสุขสำหรับผู้ดาวน์โหลดส่งให้กันถึง 2 ทาง คือ ได้ความสุขในการสื่อสาร และความอิ่มใจที่ได้สนับสนุนทำบุญช่วยกาชาด เป็นการ "แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล" อย่างแท้จริง

             ผู้สนใจร่วมทำบุญสามารถทำได้ผ่านระบบทั้ง iOS และ Android ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ในราคา 50 coin หรือค่าตามมาตรฐานเงินตรา US$ .99 คำนวณค่าประมาณเป็นเงินไทย 30 บาท

  ดาวน์โหลดสติกเกอร์ แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity)

             นอกจากนี้ทางสภากาชาดไทยยังทำคลิปวิดีโอแนะนำช่องทางการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) สามารถติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้จากคลิปวิดีโอด้านล่างคลิป โครงการ “CHAT & CHARITY” [Store]คลิป โครงการ “CHAT & CHARITY” [Tranfer]


คลิป เรื่องเล่าเช้านี้ สติ๊กเกอร์การกุศลภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ "แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล" (04 ธ.ค.57)

สภากาชาดไทยแนะนำวิธีดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ LINE ภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ โพสต์เมื่อ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 21:04:58 633 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP